Pondelok - Piatok otvorené :

od 9 : 00 hod. do 12 : 30 hod. - - - - od 13 : 30 hod. do 16 : 00 hod.

sobota - párny týždeň od 10 : 00 hod. do 12 : 00 hod.